Pressure Switch

Pressure Switch

عملکرد سوئیچ فشار
بررسی مفهوم Dead Band  یا Differential  در سوئیچ های فشار (Pressure Switch):

همانطور که می دانید از سوئیچ های فشار به منظور کنترل فشار، در بازه مورد نظر، در فرآیند های مختلف استفاده می شود.

نحوه عملکرد پرشر سوئیچ ها به این صورت است که همزمان با رسیدن فشار خط به نقطه مورد نظر (Set Point) ، سوئیچ تحریک شده و سیگنال خروجی تغییر حالت می دهد.  کنتاکت های باز(Normally Open)  بسته و کنتاکت های بسته (Normally Close)  باز می شوند.

نکته حائز اهمیت در اینجا زمان تحریک مجدد و بسته شدن سوئیچ و روشن شدن دوباره پمپ یا کمپرسور پس از کاهش فشار احتمالی خواهد بود.

به منظور درک بهتر، فرض کنید در یک سیستم پنوماتیک، کمپرسور هوا روشن شده و فشار هوای سیستم را به مقدار مورد نظر  20 بار می رساند و سپس با عملکرد سوئیچ فشار، تغذیه پمپ قطع شده و از مدار خارج می گردد.

پس از استفاده هوای فشرده سیستم بعنوان نیروی محرکه در سیلندرهای پنوماتیک، فشار افت کرده و به زیر 20 بار می رسد.

حال سوال به وجود آمده این است که در چه فشاری سوئیچ باید مجددا تحریک شده  (Reset)و کمپرسور را روشن گرداند. 19.9 بار یا 18 بار یا … جواب این سوال، یا به عبارت دیگر لزوم تعیین این بازه،  ما را ناگریز به تعریف مفهومی جدید می نماید.

 Differential یا Dead Band به میزان اختلاف دو مقدار مذکور گفته می شود، به این معنی که بعد از عملکرد سوئیچ فشار در نقطه Set Point پس از چه تغییرات فشاری مجددا کنتاکت ها به حالت اول باز گشته، سوئیچ فشار ریست شده و کمپرسور روشن خواهد شد.

به عبارت بهتر Dead Band  یا  Differential  به بازه ای از فشار گفته می شود که از یک سو به   Set point منتهی شده و از سوی دیگر به حداقل فشار کاری سیستم که می بایست همواره در آن بازه کار نماید. این مقدار بر حسب درصدی از Range بیان می گردد.

اینکه وسعت این بازه چقدر باشد بستگی به میزان حداقل فشاری است که نیاز سیستم پنوماتیک را مرتفع خواهد ساخت.

اما ذکر این نکته ضروری است که هر قدر وسعت این بازه گسترده تر باشد و قطع و وصل مکرر سوئیچ و به تبع آن خاموش و روشن شدن های متمادی کمپرسور کمتر باشد، تنش های مکانیکی و استهلاک سیستم کمتر بوده و عمر مفید آن افرایش خواهد یافت.

لذا انتخاب Dead Band مناسب برای سوئیچ های فشار در سیستم های پنومانیک و هیدرولیک امری بسیار حیاتی و در جهت حفظ پایداری و عمر بیشتر اداوات و تجهیزات سیستم می باشد.

در انتخاب و سفارش سوئیچ های فشار موارد مهم ذیل می بایست مد نظر قرار گیرد:
1- رنج کاری (Range) :

 بسته به میزان تغییرات فشار فرآیند (Minimum – Operating – Maximum – Design)

2- متریال قسمت های در تماس با سیال و عایق بندی بسته به نوع سیال فرآیند و دما کاری:

Wetted Parts Materials: Brass, Stainless Steel, Monel, Duplex

Sealing Materials: NBR, FKM, VITON, PTFE

3- نوع و سایز اتصال (Process Connection)
4- نوع سیال (آب ، گاز ، نفت ، هوا و …)
5- دمای سیال
6- متریال بدنه (Housing Material) که بسته به شرایط محیطی محل نصب تعیین می گردد.
7- درجه حفاظت (IP)که بسته به شرایط محیطی محل نصب تعیین می گردد.
8- محیط زون خطر (Explosion Proof)
9- نوع و مشخصات کنتاکت های خروجی

Contact Type: Micro switch, Magnetic, Reed, Electronic

Contact Rating: Rated Voltage and Current

10– ثابت یا متغییر بودن حد تفاضلی
Fixed Differential (Dead Band) – Adjustable Differential (Dead Band)

 

SIRCO, BETA, SOR, Alco, delta-mobrey, UE, Honeywell, Danfoss, Endress+Hauser, Wika, Nuova Fima
تامین سویچ های فشار (Pressure Switch) از برندهای: