Level Transmitter

Level Transmitter

ترانسمیتر سطح به عنوان یک ابزار تأثیر مهمی در اندازه گیری سطوح سیالات و جامدات توده‌ای دارد و می‌تواند تأثیر مهمی در فرآیندهای صنعتی داشته باشد. این ترانسمیترها که تحت عنوان لول ترانسمیتر شناخته می‌شوند در مخازن تحت فشار و در مخازن ذخیره سازی اهمیت ویژه‌ای دارند. در حقیقت استفاده از لول ترانسمیتر باعث می‌شود که امکان محاسبه و بررسی سایر فاکتورهای تاثیرگذار بر فرایند فراهم شود و اتاق کنترل از آن در بخش‌های مختلف استفاده کند.

انواع ترانسمیتر سطح

برای دسته بندی انواع مختلف ترانسمیتر سطح یا لول ترانسمیتر روش های متفاوتی وجود دارد که بیشتر مربوط به نحوه تشخیص تغییرات سطح توسط سنسور و گزارش نتیجه نهایی آنهاست. با توجه به این اطلاعات در حال حاضر ۶ نوع مختلف از آنها وجود دارد:

ترانسمیترهای سطح خازنی (Capacitance Level Transmitters)

این ترانسمیترها از مایع ذخیره شده در یک مخزن و تانکر به عنوان یک دی الکتریک بین دو یا چند الکترود استفاده می کنند. معمولا ظرفیت انرژی مدار خازنی در حالتی که مخزن پر باشد بیشتر می شود و با کاهش سطح مایع، ظرفیت آن کم میشود. این تغییر مقدار حافظه خازن تحت عنوان سطح مایع تعریف می‌شود و نتیجه نهایی به عنوان گزارش سطح نشان داده میشود.

ترانسمیترهای سطح هیدرواستاتیک (Hydrostatic Level Transmitters)

این دسته از ترانسمیتر ها تحت عنوان ترانسمیتر سطح فشار هم شناخته می شوند، و مهمترین فاکتور آنها تاثیر نیروی مایع و فشار حجم آن است. زمانی که حجم سیال در داخل مخزن زیاد باشد، نیروی سیال بیشتر است و حالت عکس نیز برقرار است. این داده ها تحت تاثیر چگالی مایع به دست می‌آیند و گزارش نهایی به عنوان سطح مایع داده می شود.

 ترانسمیترهای سطح مغناطیسی (Magnetic Level Transmitters)

در لول ترانسمیتر مغناطیسی از یک شی کوچک مغناطیسی در داخل سیال به صورت شناور استفاده میشود. تغییر ارتفاع این شی مغناطیسی در داخل مخزن باعث ایجاد یک نیروی مغناطیسی در داخل می شود که با تغییر سطح آن داده های دیجیتالی نهایی نیز تغییر میکند. بنابراین حرکت کردن شیء مغناطیسی تغییر ارتفاع آن در داخل مخزن به عنوان نتیجه نهایی گزارش می‌شود.

 ترانسمیترهای سطح راداری (Radar Fill Level Transmitters)

در ترانسمیتر سطح راداری از نشر امواج رادیویی استفاده می شود. نحوه استفاده از این دستگاه ها به این صورت است که ترانسمیتر در بالای یک مخزن پر از سیال نصب می‌شود. ترانسمیتر به مانند یک رادار امواج رادیویی را به مایع درون مخزن می‌فرستد و و امواج منعکس شده را دریافت میکند. مدت زمان ارسال و بازگشت امواج تحت عنوان سطح مایع گزارش می‌شود.

 ترانسمیترهای سطح التراسونیک (Ultrasonic Level Transmitter)

نحوه استفاده از این نوع لول ترانسمیتر مانند ترانسمیترهای راداری است که با ارسال پالس های  التراسونیک به داخل مخزن کار میکند. در این شیوه یک ترانسدیوسر التراسونیک در قسمت بالایی مخزن نصب می‌شود و پالس التراسونیک را به داخل مخزن می فرستند. زمان ارسال پالس های التراسونیک و بازگشت آنها نشان می‌دهد که میزان سطح مایع در داخل مخزن به چه صورت است.

ترانسمیترهای سطح مایکروویو هدایت شده (Guided Microwave Level Transmitters)

لول ترانسمیتر مایکروویو هدایت شده با ارسال امواج مایکروویو یا الکترومغناطیس کار می کند و روش کار آن مانند ترانسمیترهای قبلی است. این ترانسمیتر هم بر روی مخزن نصب می‌شود و پس از ارسال امواج مایکروویو و دریافت امواج منعکس شده می‌تواند سطح پر شده مخزن را اندازه گیری کند.

به طور کلی ترانسمیتر هایی که با ارسال امواج کار می کنند، به عنوان ابزارهای دقیق تر و محبوب تر در سطح بازار شناخته می شوند و محاسبات آنها طرفداران بیشتری دارند. امروزه انواع مختلفی از ترانسمیتر سطح در بازار موجود است و هرکدام از آنها برای یک سبک خاص از مخازن و سیستم های صنعتی کاربرد دارد. فقط باید به خاطر داشته باشید که به هنگام خرید ترانسمیتر سطح به شرایط مخزن و سایر موارد تاثیرگذار بر آن توجه داشته باشید.

برندهای ترانسمیتر سطح (Level Transmitter):