تجهیزات روشنایی

تجهیزات روشنایی

شرکت آرکا نیک صنعت دامون تامین کننده تجهیزات روشنایی صنعتی و ضد انفجار شامل پرژکتور ، فیتینگ مهتابی، روشنایی اضطراری، فوتوسل و … می باشد.

تامین تجهیزات روشنایی از برندهای:
Ex-linear light fitting for fluoreacent Lamp– CEAG

(Zone 1, 2, 21, 22)

Ex de mb ib IIC T6  –  Ex tb IIIC T80°C Db

Ex-linear light fitting: 120-254 VAC  50-60 HZ (2×18 W)

Type: eLLK 92018/18  (2×18 W)

Ex-linear light fitting: 120-254 VAC  50-60 HZ (2×36 W)

Type: eLLK 92036/36  (2×36 W) eLLK 92018/18 eLLK 92036/36 eLLK 92058/58

 جهت دریافت کاتالوگ از لینک زیر استفاده نمایید.

Ex-Emergency light fitting with self-contained Battery system for fluoreacent Lamp– CEAG

(Zone 1, 2, 21, 22)

Ex de mb ib IIC T6  –  Ex tb IIIC T80°C Db

Ex-Emergency light fitting: 120-254 VAC  50-60 HZ (2×18 W)

Type: eLLK 92018/18 NE (2×18 W)

Ex-Emergency light fitting: 120-254 VAC  50-60 HZ (2×36 W)

Type: eLLK 92036/36 NE (2×36 W)

 جهت دریافت کاتالوگ از لینک زیر استفاده نمایید.

Ex-linear light fitting with metal housing for surface mounting– CEAG

(Zone 1, 2, 21, 22)

Ex de IIB T6 Gb  –  Ex t IIIC T85°C Db

Ex-linear light fitting: 198-254 VAC, 175-280 VDC  50-60 HZ (2×18 W)

Type: AB 12220 E (2×18 W)       Order NO: NOR 000 005 060 300

Ex-linear light fitting: 198-254 VAC, 175-280 VDC  50-60 HZ (2×36 W)

Type: AB 12240 E (2×36 W)   Order NO: NOR 000 005 060 308 NOR 000 005 060 316 , NOR 000 005 060 500, NOR 000 005 060 508, NOR 000 005 060 516, NOR 000 005 060 346, NOR 000 005 060 354, NOR 000 005 060 362, NOR 000 005 060 546, NOR 000 005 060 554, NOR 000 005 060 562

 جهت دریافت کاتالوگ از لینک زیر استفاده نمایید.

Ex Floodlights for high-pressure discharge lamps, series PX 04

c(Zone 1, 2, 21, 22) – Ex de IIB T2-T4 – Ex tD A21 IP66 T85°C – 210°C

c-20°C up to +55°C

Type: PX 0415         Lamp: HIT / HST 150 W – narrow beam –  Order NO: NOR 000 115 170 233

Type: PX 0415         Lamp: HIT / HST 150 W – wide beam –     Order NO: NOR 000 115 170 333

Type: PX 0425         Lamp: HIT / HST 250 W – narrow beam –  Order NO: NOR 000 115 170 227

Type: PX 0425         Lamp: HIT / HST 250 W – wide beam –     Order NO: NOR 000 115 170 327

Type: PX 0425M      Lamp: HME 250 W – narrow beam –         Order NO: NOR 000 115 170 257

Type: PX 0440H       Lamp: HIT 400 W – narrow beam –          Order NO: NOR 000 115 170 222

Type: PX 0440H       Lamp: HIT 400 W – wide beam –             Order NO: NOR 000 115 170 322

Type: PX 0440M       Lamp: HME 400 W – narrow beam –      Order NO: NOR 000 115 170 251

Type: PX 0440S        Lamp: HST 400 W – narrow beam –       Order NO: NOR 000 115 170 221

Type: PX 0440S        Lamp: HST 400 W – wide beam –          Order NO: NOR 000 115 170 321

Type: PX 0460          Lamp: HST 600 W – narrow beam –      Order NO: NOR 000 115 170 215

Type: PX 0460          Lamp: HST 600 W – wide beam –          Order NO: NOR 000 115 170 315

جهت دانلود کاتالوگ از لینک زیر استفاده نمایید.

COOPER Crouse-Hinds EVZ series HID pendant luminaire

c(Zone 1, 2, 21, 22) – Ex de IIC – Ex tD A21 IP67

c-20°C up to +55°C

EVZ small enclosure

Type: EVZIS2M075 – 230 V AC HSE 70 W –       Order NO: CCL 1077 028 /S6E

Type: EVZIS2M105 – 230 V AC HSE 100 W –     Order NO: CCL 1077 088 /S6E

Type: EVZIS2M155 – 230 V AC HSE 150 W –     Order NO: CCL 1077 148 /S6E

Type: EVZIM2M075 – 230 V AC HIE 70 W –       Order NO: CCL 1077 034 /S6E

Type: EVZIM2M105 – 230 V AC HIE 100 W –     Order NO:CCL 1077 094 /S6E

Type:EVZIM2M155 – 230 V AC HIE 150 W –      Order NO:CCL 1077 154 /S6E

Accessories

Wire guard – Stainless steel SS316 –                Order NO: CHR 8138

External reflector – Type: RD725 –                    Order NO: 7502 86

U-bracket – for ceiling- and wall mounting        Order NO: CCL 1076 001

جهت دانلود کاتالوگ از لینک زیر استفاده نمایید.

COOPER Crouse-Hinds Ex-emergency luminaires – EATON

c(Zone 1, 2, 21, 22) – Ex de IIC T6/T5 Gb

Degree of protection accd. to EN 60529: IP67

Ambient temperature:c

c-20 °C up to +55 °C (temperature class T5)

c-20 °C up to +40 °C (temperature class T6)

 

Type: EE 11 PL 220 – 240 V, 1.5 h 2 x M25, metal thread 

Order NO: NOR 000 005 160 010

 

Type: EE 11 PL 220 – 240 V, 1.5 h 2 x 3/4 NPT, metal thread

Order NO: NOR 000 005 160 013

 

 

جهت دانلود کاتالوگ از لینک زیر استفاده نمایید.