سیم و کابل

سیم و کابل

تامین انواع سیم ها و کابلهای شیلددار، آرموردار و معمولی برق و ابزاردقیق بر اساس استانداردهای مورد نیاز مصرف کننده از برندهای معتبر داخلی و خارجی.

Offshore Cable (Marine Type Cable) & Onshore Cable

Standard:

Fire resistant:        As per IEC 60331

Flame retardant:   As per IEC 60332-1 & IEC 60332-3/Cat.A

Low smoke:          As per IEC 61034-1 & -2

Halogen free:        As per IEC 60754-1 & -2

Mud resistant:       As per Clause 4.1 of NEK TS 606