سرکابل و مفصل

سرکابل و مفصل

تامین انواع سرکابل، مفصل، کابلشو، روکش حرارتی و انواع چسبهای نواری برق از برندهای معتبر خارجی و داخلی.

انواع سر کابل :
۱- سرکابل های حرارتی  Heat shrink
۲-  سرکابل های سرد  Cold Shrink
۳-  سرکابل های فشاری  Slip on
۴-  سرکابل های  Plug-in

انواع مفصل:

۱ – مفصل حرارتی  Heat shrink
۲-  مفصل سرد  Cold Shrink
۳- مفصل رزینی Resin
۴-  مفصل نواری  Tape