الکتروموتور

الکتروموتور

تامین الکتروموتورهای صنعتی و ضدانفجار از برندهای معتبر با تضمین اصالت کالا.

الکتروموتورهای ضد انفجار جهت مناطق مستعد خطر Zone 1 و Zone 2 با گروه های گازی IIB و IIC

تامین الکتروموتورهای صنعتی و ضد انفجار از برندهای: